Vindere Senior 2016

Samlet vinder
Kan vi ved hjælp af of-CS og rVAR2 opdage kræft tidligere?
Frederikke Engesgaard, Nørresundby Gymnasium og HF

Motivering:
Alle tre vindere i de forskellige kategorier har med rette fortjent at være vindere. Danmarks fremtid ligger i trygge hænder med de talentfulde unge forskere. Vinderen af Unge Forskere skiller sig ud ved at vise aktualitet, brug af den nyeste forskning med et innovativt perspektiv og kobler værdifuld grundforskning sammen med praktiske anvendelser. Vinderen har tænkt forslag til innovative, nye produkter, der gør brug af denne forskning. Denne helhedstænkning, der både skaber værdifuld grundforskning, men også bringer et spændende perspeltiv på et globalt problem, er kendetegn for vinderen af Unge Forskere 2016. Vinderen af Unge Forskere er Frederikke Moll Engesgaard.

1. præmie Life Science
Kan vi ved hjælp af of-CS og rVAR2 opdage kræft tidligere?
Frederikke Engesgaard, Nørresundby Gymnasium og HF

Motivering:
Frederikke repræsenterer på det ypperste det drive, vi leder efter hos unge forskere. Hun har sat sig et mål; at finde en bedre, tidlig kræftdiagnose. Hun opstiller en hypotese for, hvordan dette kan opnås, og undervejs ændrer hun sin hypotese for at nå det overordnede mål og finder en bedre løsning, end det hun kunne have opnået med den oprindelige hypotese. Det kræver både gå-på-mod og kreativitet.
Hun videreformidler sit projekt klart og fængslende. Man kan tydeligt mærke den dybe, bagvedliggende viden. Det lykkes hende at tage state-of-the-art kompliceret grundforskning og sandsynliggøre, at det kan blive til en udbredt metode, ligesom hun kommer med innovative løsningsforslag til, hvordan dette kan ske.
Der er aktualitet, internationalt perspektiv og væsentlig personlig motivation bag den udførte forskning, der spænder fra grundforskning til et anvendeligt produkt.

1. præmie Physical Science
Model for rumskrots fald gennem atmosfæren
Esben Juel Porat, Århus Statsgymnasium

Motivering:
Esbens vinderprojekt, om hvordan man kommer af med rumskrot, er et smukt og klassisk eksempel på den videnskabelige metode i fuld vigør. Til trods for, at projektet fagligt favner utroligt bredt, så formår Esben kunsten at holde projektet veldefineret og begrænset. Opgaven er selvstændigt udviklet og drevet af en oprigtig nysgerrighed for en yderst aktuel problemstilling, som rummer mange muligheder for videre udvikling.
Esben emmer af at være en forsker in spe med en entusiasme, der matcher hans faglige evner. Han forstår at udvikle sit projekt og har den sjældne evne, at han er videnende om sit projekts styrker og svagheder. Og hans medbragte whiteboard er en smuk åben invitation til at diskutere og videreudvikle sit projekt for en løsning på problemet med den stigende mængde rumskrot.

1. præmie Technology
SafeBike - Interaktiv Cykel Gadget
Anders Østerby & Vincent Olesen, Odense Tekniske Gymnasium

Motivering:
Projektet løser et relevant og stigende problem med cyklisters manglende koncentration i trafikken, som følge af den øgede brug af smartphones under kørsel.
Ved den valgte løsning anvendes en række kendte og velprøvede teknologier, som er videreudviklet og kombineret på en innovativ og kreativ måde.
Udviklingen er sket i et tæt samarbejde med en relevant fokusgruppe bestående af fremtidige brugere af produktet, og man har via god ingeniørmæssig iteration arbejdet sig hen mod en anvendelig konkret løsning af problemet, hvor brugervenlighed og driftssikkerhed har høj prioritet.
Præsentationen af projektet var meget overbevisende og engageret, og der var gode og virkelig gennemtænkte forslag til videreudvikling af produktet.
Projektet SafeBike vinder førstepræmien i Senior Technology kategorien for udvikling af et konkret produkt, som kan mindske antallet af cykeluheld i fremtiden.

2. præmie Life Science
Malaria
Maja Louise Hansen, Bagsværd Kostskole og Gymnasium

2. præmie Physical Science
3D modellering af perpendikulære spiralgalakser
Benjamin Muntz, H.C. Ørsted Gymnasium

2. præmie Technology
"Find Holger": En bedre tilgang til placeringens genkendelse fra fotografier
Ivan Doudka, Lyngby Tekniske Gymnasium (ScienceTalenter)

3. præmie Life Science
Differentiel methylering af apoptoserelaterede gener i Systemisk Lupus Erythematosus
Anna Hvarregaard Christensen, Aarhus Katedralskole

3. præmie Physical Science
Forskydning af sortlegmestråling som konsekvens
Morten Skovlund Holst, Rønde Gymnasium

3. præmie Technology
Smerte afhængighed og abstinenser
Annemette Victoria Laursen Vig & Marcus Enghoff Hesselberg Grove, Odense Tekniske Gymnasium

4. præmie Life Science
Kemisk og matematisk analyse af BZ-reaktionen
Christian Jonas Peifer, Ingrid Jespersens Gymnasieskole

4. præmie Life Science
Undersøgelse af faunaen i Sydgrønlandske farvande
Caroline Ledertoug Kahn, Borupgaard Gymnasium

4. præmie Physical Science
Chokoladens mange egenskaber og anvendelser
Christina Friis, Viby Gymnasium og HF

4. præmie Technology - ikke uddelt

Årets Unge Forskere underviser
Vinderen er fra et gymnasium, der gennem en årrække har præsteret at sende højt kvalificerede og iderige projekter ind til Unge Forskere. Med prisen følger 10.000 kr.

Vinderen er
Kirsten Thøgersen, Bagsværd Kostskole og Gymnasium