Gode råd til lærerne

Skal dine elever arbejde undersøgende og eksperimenterende med naturfag, så har Unge Forskere et bud på, hvordan du griber opgaven an.

OBS: Husk at kigge under Forberedelse og rapport og Hvis du går videre for bedst muligt at kunne vejlede eleverne i, hvad de skal indsende og have klar til semifinalen, hvis de går videre. 

For at deltage i konkurrencen skal eleverne udarbejde og indsende et naturfagligt projekt. De kan både arbejde individuelt eller i grupper.

Det er oplagt at lade arbejdet med projekter til Unge Forskere Junior indgå i den almindelige undervisning, eksempelvis som afslutning på et emne i naturfagsundervisningen eller i forbindelse med emneuger og Dansk Naturvidenskabsfestival.

Andre vælger at lave science-valghold, hvor en del af målet med undervisningen netop er deltagelse i Unge Forskere. Endelig er der mulighed for, at skolen kan tilbyde ekstra vejledning efter skoletid for de elever, der gerne vil arbejde med projekter til konkurrencen.

Det er vigtigt, at eleverne selv er med til at definere deres projekt – ud fra noget, de har gået og undret sig over eller en opfindelse, de selv har gjort.

Lærerens rolle er:

  • at hjælpe eleverne med ideudviklingsprocessen
  • at opmuntre
  • at vejlede
  • at hjælpe med at finde materialer og information

MEN det er eleverne selv, der skal køre projektet. Læreren skal i processen træde lidt tilbage og mere fungere som en vejleder end som en, der har alle svarene.

Når eleverne er godt i gang, kan læreren vejlede mere systematisk i forhold til brug af den naturvidenskabelige metode og diskussion af fejlkilder – afhængig af klassetrin og niveau, naturligvis.

Når I nærmer jer indsendelsestidspunktet, er det vigtigt, at du gennemgår med eleverne, hvad projektbeskrivelsen, der skal sendes ind, skal indeholde. Information om dette kan findes her

Læs også vores 5-trins-raket, som gør det nemt at implementere Unge Forskere i undervisningen. Helle Haim og Michael Fynsk, der i 2015 blev kåret som Årets Lærer, deler ud deres erfaringer her