Konverter fra .doc til .pdf

Sådan kan du konvertere din projektbeskrivelse og rapport

Du kan downloade og installere et såkaldt plug-in til office, så du kan gemme din projektbeskrivelse og/eller rapport som PDF, som er det eneste filformat, som vi modtager, når du indsender din rapport og projektbeskrivelse elektronisk.
Download PDF konverterings-plug-in
Hvis du ikke kan konvertere til pdf på andre måder kan du bruge denne online server:
Gratis online pdf konvertering (vær opmærksom på, at der kan forekomme kvalitetsforringelser ved denne metode)