Juryens kriterier

I Unge Forskere Senior bliver projekterne bedømt inden for forskellige kategorier, som juryen gennem de sidste 25 år har vurderet som de vigtigste for at finde et vinderprojekt.

Projekterne får point inden for hver kategori. På baggrund af disse point beslutter juryen, hvilke projekter der skal gå videre.

Nedenfor opstilles kategorierne med underpunkter. Punkterne er vejledende og skal altså ikke nødvendigvis være opfyldt for at vinde, men de kan give dig en god idé om, hvad juryen kigger efter. Kriterierne for at bedømme et Technology projekt er anderledes end ved et Life Science og Physical Science-projekt. Technology-kriterierne kan ses nederst.

For projekter i kategorierne Life Science og Physical Science:

I        Problemformulering/afgrænsning (vægter 10%)

 • Er der formuleret et klart og tydeligt mål?
 • Er det testbart med kendte metoder?

II      Design og metoder (vægter 15%)

 • Er der formuleret en god plan for forsøg og dataopsamling?
 • Anvendes rigtige variabler og kontrolforsøg?

III     Udførsel: Dataopsamling, analyse og fortolkning (vægter 20%)

 • Er der foretaget systematisk dataopsamling og analyse?
 • Er forsøgene replicérbare?
 • Er der tilstrækkelig brug af matematiske/statistiske værktøjer?
 • Er der en tilstrækkelig mængde data til at lede til konklusionen?

IV     Nytænkning og originalitet (vægter 20%)

 •  Udvises der særlig nytænkning eller originalitet i ovenstående kriterier?

V      Poster (vægter 10%)

 • Er der en logisk organisering af materialet?
 • Er grafer og enheder kommunikeret klart?
 • Synliggøres dokumentation og hovedreferencer?

VI     Præsentation og interview (vægter 25%)

 • Svarer deltagerne klart, præcist, korrekt og gennemtænkt på spørgsmål?
 • Forstår deltagerne det relevante, faglige indhold, der ligger til grund for projektet?
 • Forstår deltagerne at fortolke resultater, resultaternes begrænsning(er) samt at konkludere?
 • Er deltagerne uafhængige af noter og talepapir?
 • Giver deltagerne et realistisk bud på projektets påvirkning af det videnskabelige område, samfund, økonomi m.m.?
 • Hvordan er kvaliteten af deltagernes idéer til videre arbejde med projektet?
 • Grupper: Er samarbejdet, fordeling af præsentation og udnyttelse af kompetencer fornuftigt?

For projekter i kategorien Technology:

I        Problemformulering/afgrænsning (vægter 10%)

 • Er der en beskrivelse af det praktiske behov eller problem, der skal løses?
 • Er kriterierne for den foreslåede løsning klart defineret?
 • Er valgte afgrænsninger forklaret?

II      Design og metoder (vægter 15%)

 • Er der foretaget tilstrækkelig research af alternative løsninger til det behov, der søges dækket?
 • Identificeres en mulig løsning på problemet eller behovet?
 • Er der udviklet en prototype/model?

III     Udførelse: Konstruktion og tests (vægter 20%)

 • Er prototypen en løsning på et behov?
 • Er prototypen blevet testet under forskellige forhold og i flere forsøg?
 • Viser prototypen ingeniørmæssigt håndværk og en gennemtænkt løsning?

IV     Nytænkning og originalitet (vægter 20%)

 • Udvises der særlig nytænkning eller originalitet i ovenstående kriterier?

V      Poster (vægter 10%)

 • Er der en logisk organisering af materialet?
 • Er grafer og enheder kommunikeret klart?
 • Synliggøres dokumentation og hovedreferencer?

VI     Præsentation og interview (vægter 25%)

 • Svarer deltagerne klart, præcist, korrekt og gennemtænkt på spørgsmål?
 • Forstår deltagerne det relevante, faglige indhold, der ligger til grund for projektet?
 • Forstår deltagerne at fortolke resultater, resultaternes begrænsning(er) samt at konkludere?
 • Er deltagerne uafhængige af noter og talepapir?
 • Giver deltagerne et realistisk bud på projektets påvirkning af det videnskabelige område, samfund, økonomi m.m.?
 • Hvordan er kvaliteten af deltagernes idéer til videre arbejde med projektet?
 • Grupper:Er samarbejdet, fordeling af præsentation og udnyttelse af kompetencer fornuftigt?