Juryens bedømmelseskriterier

I Unge Forskere Junior bliver projekterne bedømt inden for fire kategorier, der er inspireret af grundskolernes nye Fælles Mål. De er blevet valgt for at gøre det lettere at integrere Unge Forskere i undervisningen.

Projekterne får point inden for hver af de tre kategorier:

A) Idéen i deltagernes projekt
B) Deltagernes beherskelse af den naturvidenskabelige/ingeniørens metode
C) Formidlingen af projektet

På baggrund af disse point beslutter juryen, hvilke projekter, der skal vinde.

Nedenfor er de tre kategorier med underpunkter. Punkterne er vejledende og skal altså ikke nødvendigvis være opfyldt for at vinde, men de kan give dig en god idé om, hvad juryen kigger efter. Der bliver taget højde for klassetrin

De enkelte kategorier vægtes forskelligt jf. oversigten nedenfor.

A. Den gode idé (20%)

Nytænkning og Originalitet

 • Er idéen innovativ?
 • Hvordan er idéen i forhold til andre allerede eksisterende løsninger?
 • Er den realiserbar?
 • Er der defineret målgruppe?

Selvstændighed

 • I hvilken grad udviser deltagerne selvstændighed?

B. Den naturvidenskabelige/ingeniørens metode (60%)

Undersøgelse

 • Er der udformet problemformulering?
 • Er baggrunden for problemet ordentligt undersøgt?
 • Har baggrundsundersøgelserne ledt frem til en hypotese/produktspecifikationer?
 • Er der blevet indsamlet og analyseret data/testet produktdesign?
 • Er der indsamlet en tilstrækkelig mængde data med en rimelig kvalitet til at lede til en konklusion?
 • Er der konkluderet på egne undersøgelser, og er de evt. blevet sammenholdt med andres?

Modellering

 • Er der anvendt naturfaglige modeller/udviklet en prototype?
 • Er der valgt relevante modeller/materialer til at understøtte undersøgelsen/produktspecifikationerne?
 • Kan deltagerne vurdere modellernes/prototypens anvendelighed og begrænsninger?

Perspektivering

 • Kan problem og løsning relateres til omverdenen?
 • Betragtes sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger?
 • Er fremtiden for projektet og udviklingen beskrevet og diskuteret?

(Faglig) Kommunikation

 • Benyttes relevante naturvidenskabelige begreber og fagudtryk?
 • Kan deltageren formulere påstande og argumentere for dem på et naturfagligt grundlag?

C. Præsentation (20%)

Formidling

 • Kommunikeres der klart om projektet ved brug af poster og modeller?
 • Forstås og besvares spørgsmål stillet af juryen klart og gennemtænkt?
 • Formidles indholdet med relevante genstande?
 • Grupper: Er samarbejdet, fordeling af præsentation og udnyttelse af kompetencer fornuftig?