Jeg har 10 års erfaring som underviser i fysik/kemi, biologi, geografi og valgfaget science i grundskolens ældste klasser. Jeg er desuden ansvarlig for opfinderværkstedet KomTek og jeg er naturfagskonsulent for Holstebro kommune.
Allan Sørensen
Lærer og naturfagskoordinator, Holstebro Kommune

Anders K. Brandt

Jeg underrviser i fysik og naturgeografi og er desuden gymnasiets ATU- og forskerspirekoordinator. Som underviser er jeg bl.a. interesseret i at udforske it's didaktiske muligheder og begrænsninger. Jeg er uddannet fysiker fra Århus Universitet, hvor jeg har skrevet speciale om vindrevet støvtransport på Mars.

Anders Peter Vester Sørensen
Gymnasielærer, Grindsted Gymnasium og HF

Jeg arbejder med fagene fysik/kemi og biologi i ældste afdeling i folkeskolen.

Anders Suhr Østergaard
Lærer Vejgaard Østre Skole

Hydraulik Start up. Vandbehandling. "Generalist".
Anders Valbjørn
Direktør, Aqsep A/S

Lærer ved Rathlouskolen i Odder. Medforfatter på Ny Prisma fysik/kemisystem til grundskolen. Medforfatter på fysik-kemifokus.dk fysik/kemi-portal til grundskolen fra Alinea. Master i naturfagsdidaktik fra SDU.
Anette Sønderup
Lærer, Rathlouskolen Odder

Anette Vestergaard
Anja Nørgaard Lange
Rektor Teknisk Gymnasium Silkeborg

Anja Ravnsbæk
Uddannelsesleder, cand. Polyt., HTX Aalborg

Jeg har ekspertkendskab til statistik, matematik og datalogi.

Anne Juhl
Lektor, Thisted Gymnasium og HF

Anne Nørgaard
Aalborg Studenterkursus

Jeg har været folkelærer i 6 år og underviser til daglig i fysik/kemi, matematik, billedkunst og musik. Jeg har altid været interesseret i naturvidenskab, både fordi det er nørdet, men også fordi det betyder så meget i vores hverdag.
Annette Nordahl Olsson
Lærer/Arkitekt, Tjørnegårdsskolen

Jeg arbejder med grundlæggende biologi på alle niveauer i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Jeg arbejder med havpattedyr og det marine miljø i mit daglige virke på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Jeg er formand for Biologiforbundet, der er biologilærernes faglige forening og er ornitolog og lystfisker i min fritid.
Asbjørn Holm
Formand Biologiforbundet, Museumsformidler

Asser Øllgaard
Biolog, Formidler Randers Regnskov

Jeg er uddannet folkeskolelærer med linjefag i biologi og fysik og kemi. Jeg har undervist i natur/teknik fra fagets indførelse i Folkeskolen. Jeg har beskæftiget mig med naturformidling og har i 7 år arbejdet med naturfagenes udvikling igennem mit arbejde på CFU. I 2004 blev jeg Cand. Pæd i biologi med særligt henblik på miljøundervisning og er i dag lektor på læreruddannelsen i Esbjerg, hvor jeg underviser i biologi og natur/teknologi. I 2011 og 2012 var jeg beskikket censor i Folkeskolens forsøgsordning med fællesfaglig naturfagsprøve (9 kl.) og så har jeg har udarbejdet undervisningsmaterialer til naturfag bl.a. materialer til Grønt Flag og til Feltbiologi.
Bettina Brandt
Lektor, University College Syd

Ud over min erfaring som forskningslaborant på et kulkraftværk har jeg arbejdet som beskikket censor i en del år og er i dag projektleder i House of Science i Sønderborg. Her arbejder jeg for at børn og unge bliver dygtigere og mere interesseret i matematik og naturfag.
Birgitte Bjørn Petersen
Projektleder, House of Science

Jeg arbejder til daglig som søvnforsker og leder af et forskningslaboratorie på Righospitalet i Glostrup. Vores forskning undersøger hvordan søvn reguleres i hjernen og hvordan immunforsvaret påvirker denne regulering. Særligt interesserer vi os for hvordan søvnsygdommen narkolepsi opstår. Jeg har tidligere arbejdet 3 år på Stanford Universitet, hvor jeg også forskede i narkolepsi.
Birgitte Rahbek Kornum
Søvnforsker, Rigshospitalet, Glostrup

Gennem mit arbejde som gymnasielærer med biologi og engelsk har jeg haft dejligt mange muligheder for at indgå i nationale og internationale samarbejder og skabe netværk. Jeg holder meget af at arbejde med engagerede unge hvor faglig og kreativ motivation er i top. 

Birthe Zimmermann
Lektor

Jeg underviser på Viborg Katedralskole i fysik, astronomi og matematik. Jeg har desuden gennem mange år deltaget i udviklingsarbejde og arrangeret kurser samt studierejser til så forskellige steder som Island, Rom og Gran Sasso for lærere i de naturvidenskabelige fag. 

Bjarning Grøn
Gymnasielærer Viborg Katedralskole

I årene 2001-2013 var jeg fagkonsulent i matematik i stx og hf og fra 2004-2012 fagkonsulent i almen studieforberedelse samt ekstern lektor på matematisk institut. Endvidere er jeg lærebogsforfatter til bl.a. Hvad er matematik, C,B,A
Bjørn Ebbe Grøn
Lektor Rysensteen Gymnasium

Har en baggrund i fysik, astronomi og geofysik, og arbejder til daglig med motivations- og begrundelsesproblemer i de naturvidenskabelige universitetsuddannelser - primært fysik; men har også forsket i samme problemstillinger på en række andre uddannelser. Til "daglig" underviser jeg i naturfagsdidaktik og universitetspædagogik, og er generelt ret god til at bidrage til at naturvidenskab(-elig undervisning) tilrettelægges så det bliver spændende og til at forstå.
Bjørn Friis Johannsen
Postdoc KU, Institut for Naturfagenes Didaktik

Jeg er biolog, og har undervist i naturteknik og biologi i 38 år. Skrevet undervisningsmateriale i naturteknik til folkeskolen for Alinea. Holdt foredrag om børns natursyn. Næstformand i Dantan, Dansk/tanzaniansk venskabsforening. Lavet projekter med biogas og honningbier på Zanzibar.
Bo Bramming
Cand.pæd.bio, Lærer, Busses Skole (pens.)

Design og udvikling af brugervenlig bioinformatisk software til analysering af sekventerings data i molekylær/medicinske laboratorier.
Bodil Øster
Senior Medical Genomics Scientist, QIAGEN Aarhus

Jeg arbejder primært med undervisning i fysik og matematik på gymnasieniveau. Derudover er jeg formand for Undervisningsministeriets opgavekommission i geovidenskab, hvilket betyder, at jeg arbejder med det geofysiske område.
Brian Krog Christensen
Uddannelseschef, Silkeborg Gymnasium

Jeg er uddannet som folkeskolelærer med linjefagene biologi og geografi, og har undervist 16 år i folkeskolen. Derudover har jeg siddet med i arbejdsgruppen for forenkling af Fælles Mål i geografi samt sidder i opgavekommissionen for biologi. I dag arbejder jeg som konsulent på CFU i Aalborg og Hjørring, hvor jeg b.la. afholder lærerkurser i naturfagsundervisning, samt oplæg omkring Fælles Mål og fællesfaglig afgangsprøve, desuden afholder jeg også lærer/elevkurser i LEGO Mindstorms og programmering.

Brian Ravnborg
Pædagogisk Konsulent, CFU Nord

Jeg underviser i fysik/kemi og matematik i 7.-9- klasse på Bellahøj Skole. Desuden underviser jeg 6000 elever og lærere om året i astronomi i Stjernekammeret på Bellahøj Skole. Jeg er projektleder i www.boernafgalileo.dk, hvor jeg underviser unge mennesker i at samle Galileoscoper og observere med dem. Hver måned laver jeg en guide til at finde rundt på stjernehimlen. Igennem Nordic ESERO underviser jeg lærere i bygning af små teleskoper og i observation med dem. Jeg interesserer mig for alle naturfag og forsøger give unge mennesker mulighed for at udvikle samme interesse.
Carsten Andersen
Bellahøj Skole, Stjernekammeret, lærer

Jeg har min daglige gang ved Institut for Systembiologi på DTU. Her beskæftiger jeg mig primært med immunforsvaret, og hvordan det interagerer med de mikroorganismer der findes i lungerne og tarmsystemet.
Carsten Eriksen
PhD Studerende, Danmarks Tekniske Universitet

Carsten Skødt
Kvalitets og logistikchef

Jeg er humanbiolog og arbejder til daglig på Rigshospitalet med at finde genetiske årsager til hjertesygdomme. Jeg har tidligere undervist i biologi i Gladsaxe Gymnasium og i biokemi på Proffesionshøjskolen Metropol.
Cecilie Broholm Herfelt
Forskningsassistent, Rigshospitalet

Ansat som lærer på Løjtegårdsskolen med mange års erfaring i at undervise i naturfag.

Charlotte Bauner
Lærer, Løjtegårdsskolen

Jeg har ekspertviden i naturvidenskabsformidling, jeg ved en del om nero-science og opfindelser.

Charlotte Koldby
Videnskabsjournalist, Tidligere leder af Experimentarium Medier

Jeg underviser til daglig kommende lærer i Natur/teknologi og Fysik/kemi på læreruddannelsen i Silkeborg. 

Charlotte Ormstrup
Adjunkt, VIA UC Silkeborg

Lærer i fysik/kemi/biologi/geografi i 25 år. Udvikling af Kingoskolens Naturfagscenter Undervisning af lærere i Bulgarien, Litauen, Polen, Rusland. Fremstilling af undervisningsmateriale.  Udvikling af apps til iPad og tablets om praktiske undersøgelser ved vandløb, søer, kyst og fjord samt vurdering af økologisk kvalitet.
Charlotte Schuldt
Direktør KingoConsult

Christen Espersen
Direktør miniBOOSTER Hydraulics A/S

Stor praktisk erfaring som proceskonsulent, erfaring fra start-ups og markedsledere. Bred brancheerfaring indenfor foderstoffabrikker - IT / Telco - OPP s (Privat / offentlige projekter), kommuner og amter. International ledelse og projektledelse.
Christian Ingerslev Sørensen
Adm. Dir., 2operate A/S

Stor praktisk erfaring som proceskonsulent, erfaring fra start-ups og markedsledere. Bred brancheerfaring indenfor foderstoffabrikker - IT / Telco - OPP s (Privat / offentlige projekter), kommuner og amter. International ledelse og projektledelse.
Christian Ingerslev Sørensen
Adm. Dir., 2operate A/S

Christina Madvig Christensen

Mit navn er Christoffer Karoff og jeg er astronom ved Aarhus Universitet. Jeg arbejder generelt med Solen, stjerner, planeter, klima, liv og satelitter og specifikt med at forstå, hvordan Solen påvirker os her på Jorden.

Christoffer Karoff
Lektor, Århus Universitet

Claus Hegelund Sørensen
Udviklingschef, LINAK A/S

25 years of experience within new product development. - Creation and evaluation of project business cases - Project management of international cross functional project teams. - Development of Lean Project Management tools.
Claus L. Knudsen
Senior Project Manager, Danfoss A/S

25 years of experience within new product development. - Creation and evaluation of project business cases - Project management of international cross functional project teams. - Development of Lean Project Management tools.
Claus L. Knudsen
Senior Project Manager, Danfoss A/S

Jeg er udannet Cand. Scient. fra SDU med speciale i adfærds- og neurobiologi. · Jeg har siden 2001 arbejdet med formidling af biologi, miljø, zoologi og almene naturfag på henholdsvis Adelhausermuseum für Natur- und Völkerkunde, Freiburg, Danmarks Akvarium i Charlottenlund og Vestforbrænding i Glostrup. Jeg arbejder i øjeblikket med program, indhold, vejledning og og evaluering af Teach First Danmarks graduateprogram, der er målrettet universitetskandidater, der i den toårige graduateperiode underviser i folkeskoler, i de mest socioøkonomisk udfordrede skoler, og sideløbende uddannes til meritlærere. Jeg har i løbet af årene været ekstern vejleder på en række specialer i formidling af naturvidenskab, både i samarbejde med KU og med SDU.
Ditte Louise Weldingh
Programchef, Teach First Danmark

Dorte Andersen
Cand.scient, Projektleder, Den Blå Planet

Cand. Scient. i fysik og kemi. Eksperiment speciale. Gymnasielærer siden 1995. Rektor på Bjerringbro Gymnasium siden januar 2014
Dorte Gade
Rektor Bjerringbro Gymnasium

Jeg er 41 år, gift og har to børn på 8 og 11 år. Jeg er uddannet civilingeniør inden for mekanik og har i mine jobforløb arbejdet med udvikling, produktion og vedligehold. I min nuværende stilling ved Grundfos er jeg afdelingsleder for en afdeling, hvor vi udvikler pumpehuse og diverse komponenter i komposit samt har vedligeholdelse ansvaret for en række produkter, der bliver produceret 5 forskellige steder i verden.

Dorte jepsen
Department Head, HVAC OEM D&E Mechanics Grundfos

Jeg har kompetencer indenfor de tekniske og naturfaglige områder. Med en baggrund som maskinarbejder og maskiningeniør har jeg både den praktiske og teoretiske tilgang til stoffet. Er dog generelt interesseret i det naturvidenskabelige område, også indenfor andre fagområder end mit eget.
Dorte Munk-Petersen
Manager, Head of Technical Documentation, MAN Diesel & Turbo

Jeg har kompetencer indenfor de tekniske og naturfaglige områder. Med en baggrund som maskinarbejder og maskiningeniør har jeg både den praktiske og teoretiske tilgang til stoffet.

Er dog generelt interesseret i det naturvidenskabelige område, også indenfor andre fagområder end mit eget.

Dorte Munk-Petersen
Manager, Head of Technical Documentation, MAN Diesel & Turbo

I mit daglige virke beskæftiger jeg mig med intellektuelle rettigheder (IPR) i Patent og Varemærkestyrelsen i Høje Taastrup, hvor jeg arbejder med sagsbehandling af patentansøgninger, dvs. beskyttelser af nye opfindelser indenfor teknikområdet biovidenskab. Jeg har en kandidat og PhD i biomedicin fra Uppsala Universitet i Sverige og har derefter arbejdet som forsker ved The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research med at opklare årsagerne til livstilssygdommen Type 2 diabetes. Selvom meget af min interesse er i teknik og forskning, har jeg også et stort engagement i videreformidling af naturvidenskab. Jeg har i flere år undervist på Uppsala Universitet og Biskops Arnö Nordens Folkhögskola i Sverige. En væsentlig drivkraft til mit undervisningsengagement er, at det er meget inspirerende at møde unge menneskers nysgerrighed og entusiasme, to ting som jeg husker særligt fra den tid, da jeg selv deltog i Unge Forskere i gymnasiet.

E-Ri Maria Sol
Associate Examiner, Patent- og Varemærkestyrelsen

Skoleleder. Flere års erfaring som matematik-, natur/teknik-, og fysik/kemilærer Formand for Sønderjyllands Matematiklærerforening. Lærebogsforfatter bl.a. ABACUS (Forlaget Matematik).
Elisabeth Tang
Lærer, Augustenborg Skole

Bag mig har jeg en karriere som både deltager i og medarrangør af Biologiolympiaden. I dag læser jeg på kandidatdelen af medicinstudiet på KU. Samtidig forsker jeg i forebyggelse og behandling af hjerte-kar sygdomme hos patienter med kronisk nyresygdom på Rigshospitalet.
Ellen Linnea Freese
Stud.med Københavns Universitet

 

Emil har erfaring inden for software, elektronik og biomedical engineering. Til dagligt arbejder han på at lave bedre hjerne-computer interfaces til brug i alt fra bioniske lemmer til computerspil. Emil vandt Unge Forskere Senior i 2014.

Emil Bülow
Studerende

Universitetsundervisning i matematik og datalogi; Forskning i teoretisk datalogi; Universitetsledelse
Erik Meineche Schmidt
Rådgiver, Århus Universitet

Universitetsundervisning i matematik og datalogi; Forskning i teoretisk datalogi; Universitetsledelse
Erik Meineche Schmidt
Rådgiver, Århus Universitet

Jeg er uddannet som folkeskolelærer med linjefaget geografi og senere Cand. Pæd. I geografi. Jeg har undervist i alle naturfag i folkeskolen med hovedvægten på geografi, fysik/kemi. Jeg har undervist på læreruddannelsen i geografi og naturfag. Jeg har deltaget i arbejdet med udarbejdelsen af Fælles Mål 2009 for så vidt angår geografi. Der har været andre mindre opgaver for Undervisningsministeriet. Jeg er medlem af styrelsen i Geografforbundet samt bestyrelsesformand i GOforlag. Jeg er pensioneret lærer.

Erik Sjerslev Rasmussen
Lærer

Jeg har kendskab til bl.a områderne fysik, kemi, matematik, geografi, miljø og bæredygtighed.

Erling Jessen
Lærer, Sønderskovskolen

Jeg er Ph.D. i uorganisk materialekemi og Postdoc (Villumfonden) ved Centre for Electron Microscopy, Monash University, Melbourne, Australien. I min forskning fokuserer jeg på relationen mellem materialers egenskaber og deres atomare og nanosturktur. Jeg gør bl.a. brug af synkrotronstråling og elektronmikroskoper. Jeg er selv tidligere deltager i konkurrencen og fik rigtig meget ud af min deltagelse. Det er netop en af grundene til at jeg gerne vil støtte konceptet og derved sørge for at gøre unge interesseret i forskning og innovation.
Espen Drath Bøjesen
Postdoc, Monash University

Sygeplejerske og lektor ved UC SYD Projektleder på "TEK projekt" - toning af sygeplejerskeuddannelsen i forhold til velfærdsteknologi og innovation 2012-2017.
Eva Hoffmann
Lektor, UC, SYD, Campus Sønderborg

Eva Skovslund Nielsen
Cand. scient i geografi/geologi v. Aarhus Universitet 1973. Underviser i fysisk geografi v. Aarhus Universitet 1974. Underviser i geografi v. Aalborghus Gymnasium 1975-2014. Vicerektor v. Aalborghus Gymnasium 2002-2014
Flemming Hansen
Pens. vicerektor, Aalborghus Gymnasium

Holds a M.Sc. in Dairy Science & Technology and a PhD in image analysis. Have worked with hydrocolloid development and physical characterisation of food structures. Uses different chemometrics and machine learning methods to understand, quantify and predict ingredient functionality and food quality. Main interest is visualisation and quantification of micro, macro and chemical structures of food. Works with large data in a statistical approach, e.g. classical statistics, multivariate analysis and more complex machine learning models. Expert in extracting meaning and structure from abundance of data using a range of tools from simple statistics to advanced multivariate machine learning techniques. My work directly impacts DuPont’s and customer’s knowledge about food. Main research area is on extracting relevant information from images and relating this to external parameters. Focus is threefold: I - on using and developing different imaging techniques, II - on statistical methods and models for handling high-dimensional image data in several areas such as texture analysis and multispectral imaging and III - on relating image data to food quality with the aim to quantify the effect of ingredients and processes. The work has to a large extent been application-driven with many applications within industrial production, food quality and biotechnology. Runs a lab with a large range of imaging techniques – Confocal, classical microscopy, spectral and different types of machine vision illuminations. Have developed several of specific and novel imaging techniques – based on the approach: if a quality parameter can be ‘seen’ then it can also be quantified.
Flemming møller
Principal Scientist, PhD, Dairy & Imaging, Physical Food Science, DuPont Nutrition and Health

Jeg læser matematik og fysik på 3.år på Københavns Universitet. Tidligere vinder af Physical Science i Unge Forskere.

Frederik Ravn Klausen
Stud.scient, Københavns Universitet

Jeg er uddannet som cand. scient fra Aarhus Universitet med hovedfag i fysik og bifag i matematik. Været adjunktvikar samme sted samt Research Assistant ved T&M University. Jeg har været gymnsielærer siden 1985. Formand for Fysiklærerforeningen fra 1998 ? 2006. Medlem af opgavekommissionen for stx-fysik siden 2010 og formand for samme siden 2011. Jeg er ansat på Gladsaxe Gymnasium.

Gert Hansen
Lektor, Gladsaxe Gymnasium

Mikrobiologi, iltsvind, miljøbiologi, renseanlæg, jord og grundvandsforurening, affald og ressourcer, energi og fjernvarme er emner jeg har arbejdet indenfor som biolog og pHd i miljøteknologi. Arbejder i dag med affalds og fjernvarmeundervisning ved AffaldVarme Aarhus

Hanne Rasmussen
Cand. Scient, pH.d, Besøgsleder, AffaldVarme Aarhus

Jeg er professor i observationel asteroseismologi og exoplanetforskning ved Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet. Målet for min forskning er at forstå stjernerne, deres indre, deres omgivelser og aktivitet samt deres planetsystemer.

Hans Kjeldsen
Professor, Århus Universitet, Institut for Fysik og Astronomi

Hans Nørgaard Hansen er civilingeniør, ph.d. og arbejder som professor i produktionsteknologi på DTU, Institut for Mekanisk Teknologi. Han forsker og underviser i ”Precision manufacturing” med fokus på at lave meget små mekaniske komponenter. Den kunne være til brug i høreapparater eller mobiltelefoner. Han er formand for European Society for Precision Engineering and Nanotechnology (euspen).
Hans Nørgaard Hansen
Institutdirektør, Professor, Danmarks Tekniske Universitet

Stor erfaring med innovation, produktudviklinig, strategiudvikling og forandringsledelse. Har udviklet 60+ forretningsstrategier for ledende medico- og pharmavirksomheder. Er i dag iværksætter og har udtaget flere patenter i USA, Japan og Europa.

Helle Kayerød
Direktør, DolphinEyes

Underviser i Matematik, fysik og astronomi gennem 10 år på Nørre G.
Henning Afzelius
Lektor, Nørre G

Jeg er læreruddannet fra Frederiksberg Seminarium, med linjefagene fysik/kemi og musik. Jeg har også læst PD-i musik og musikdidaktik. Er uddannet it-vejleder og arbejder til daglig på N. Zahles Seminarieskole. De sidste mangle år, har jeg arbejdet med med innovativ integration af IT i den daglige undervisning.

Henrik Birkmann
Lærer, N. Zahles Seminarieskole

Jeg har 20 års erfaring med leder- og medarbejderudvikling på et videnskabeligt grundlag. Arbejder med små og store virksomheder ifm. ledelses- og ledelsesudviklingsopgaver. Foredragsholder.

Henrik Hjorth
Ledelseskonsulent, Hjorth Consulting

Rensning af vand. Miljøkemi. Målemetoder.
Henrik Rasmus Andersen
Lektor, Danmarks Tekniske Universitet

Rensning af vand. Miljøkemi. Målemetoder.
Henrik Rasmus Andersen
Lektor, Danmarks Tekniske Universitet

Tekniker indenfor styring og regulering Robotteknologi microprocesorer Arduino og Rapberry Pie -hard og software HTML, CSS og SASS - programmør Erfaring indenfor klimatilpasning
Horst Gronwald
Lærer, Hørup Centralskole

Cellebiolog med fokus på modulering af kræftcellers skelet i forbindelse med signalering under vævsinvasion og metastaser. Jeg er uddannet Ph.D. i Cellebiologi fra Ciliegruppen på Biologisk Institut, Københavns Universitet, og var derefter postdoc på Beatson Instituttet, en del af Cancer Research UK, i Glasgow, Skotland. I min forskning benytter jeg en kombination af massespektrometri, avancerede mikroskopiteknikker og biokemiske analysemetoder til at undersøge hvordan kræftceller, der bevæger sig i vævslignende systemer, transporterer og genanvender receptorer på deres overflade.
Iben Rønn Veland
Forskningsadjunkt, Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet

Ivan Doudka
Studerende ved DTU, Elektroteknologi

Lærer for profillinjen Biotek på Bagsværd Kostskole og Gymnasium. Har deltagende elever i de seneste års konkurrencer (junior) 14 års erfaring som lærer - herunder udvikling af tværfaglige læseplaner til den tværfaglige naturfagsprøve. (Alle 3 gange :-))
Ivan Pejl-Hansen
Folkeskolelærer, Bagsværd Kostskole og Gym.

Jeg underviser til dagligt i matematik, fysik, teknologi og teknik (elektronik) Jeg har arbejdet 10 år i energi sektoren og 10 år satellitkommunikationssektoren.
Jan Boddum Larsen
Underviser, HC Ørsted Gym.

Jan Tiettje
Maskintekniker, SDU

Jens Bjørklund
Lærer, Det Kgl. Vajsenhus

Lektor. Ansat ved Institut for Elektroniske Systemer,AAU. Arbejder indenfor Automation & Control og har i efterhånden mere end 10 år været en af hovedkræfterne i AAUs cubesat program.
Jens Dalsgaard Nielsen
Lektor, Aalborg Universitet, Institut for elektroniske systemer

Lektor. Ansat ved Institut for Elektroniske Systemer,AAU. Arbejder indenfor Automation & Control og har i efterhånden mere end 10 år været en af hovedkræfterne i AAUs cubesat program.
Jens Dalsgaard Nielsen
Lektor, Aalborg Universitet, Institut for elektroniske systemer

Jens Jørgen Eriksen
Jens Koch
Jens L. Lausen
R&D Engineer, Newtec Engineering A/S

Jeppe er fysiker med speciale i naturfagsdidaktik. Til daglig arbejder han som gymnasielærer, og bruger størstedelen af sin fritid på fysikformidling. Gennem de seneste mange år har han været frivillig i Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, hvilket bl.a. har bragt ham til at undervise på en lang række af sommerskoler i Danmark og Europa. I 2004 vandt han en 2. plads i Unge Forskere Junior konkurrencen.
Jeppe Willads Petersen
Underviser, Rungsted Gymnasium

Jeg underviser i fysik, kemi, matematik og er på skolens sciencelinje. Jeg har stor passion for naturvidenskab og elsker at udforske nye horisoneter inden for stort set alle grene af naturvidenskaben.

Jesper Lytzen
Lærer, Nordborg Slots Efterskole

Bredt uddannet inden for el-teknik, med speciale i styringer og sikring. Bl.a. mange års erfaring med udvikling af maskinstyringer, programmering af PLC og HMI til maskin- og produktionsanlæg i forskellige brancher.
Jesper Selch
Projektleder, Elektrogården Sorø ApS

Til daglig underviser jeg i teknologi, kommunikation og informationsteknologi på det tekniske gymnasium. Jeg er ofte med til at hjælpe med it både hos elever og hos kolleger. Jeg er uddannet civilingeniør i svagstrøm og har arbejdet med mobiltelefoner og de seneste 23 år på det tekniske gymnasium.

Jørgen Kiel
Svagstrømsingeniør, lærer på HTX Aalborg

Videnskabelige stikord: Non-antibiotika, organisk syntese, supramolekylær kemi, fysisk organisk kemi, macromolekylær og polymer kemi, dendrimerer, nanomedicin. Lang undervisningserfaring på universitetsniveau og er i det daglige leder af min egen lille forskningsgruppe samtidig med at jeg stadig er i laboratoriet
Jørn Bolstad Christensen
Lektor, Kemisk Institut, Københavns Universitet

Jeg underviser i kemi, biologi og bioteknologi på Nørresundby Gymnasium og HF.

Karen Margrethe Melchiorsen
Lektor, Nørresundby Gymnasium

Elektronik/powerelektronik, solcellesystemer, kommunikationsteknologi, optik, sensorteknologi
Kasper Paasch
Civilingeniør, Mads Clausen Instituttet

Eksperimenterende folkeskolelærer, med entreprenørerfaring fra opstart af flere innovative virksomheder inden for IT. Til dagligt optaget af spil i skolen, gamedesign, EDULarps, 3D-print og andre kreative indgange til undervisning.
Kasper Schmidt Engberg
Lærer, Løgstrup Skole

Jeg har undervist i fysik, matematik og filosofi i gymnasiet i tre år. Mine hovedinteresser (udover en generel fascination af teknik og videnskab) omfatter energiproduktion, effektivitet og erkendelsesteori i et kvantemekanisk perspektiv.
Kasper Westeraa
Adjunkt, Aalborghus Gymnasium

Til dagligt arbejder jeg med design og udvikling af software til karakterisering af vira og bakterier (=pathogener) fra patientprøver, som dermed kan understøtte lægers valg af antibiotika behandling og/eller til udredning af smitteveje.

Katja Einer-Jensen
Senior Bioinformatics Scientist / Product Owner, QIAGEN

Jeg er civilingeniør og underviser som lektor på H. C. Ørsted Gymnasiet. Her har jeg undervist siden 2007 i fagene Teknik, teknologi, informationsteknologi og programmering. Desuden har jeg været konsulent for Undervisningsministeriet for fagene teknologiværksted og teknik. Igennem 17 år har jeg arbejdet i den private sektor, med opgaver som fx systemudvikler til IBM, satellitkommunikation, SW og UI design til Nokia mobiltelefoner. Kenneth Hebel Lektor H. C. Ørsted Gymnasiet Frederiksberg
Kenneth Hebel
Lektor, H.C. Ørsted Gymnasiet

Kim Splittorff
Viceinstitutleder, NBI

Tidligere deltager/vinder i Unge Forskere senior 

Kirsten Voogd
Medicinstuderende

Jeg læser veterinærmedicin på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Jeg har været med i Unge Forskere siden 2007, både som deltager i junior- og seniorkategorien og for fjerde år i træk, som jurymedlem.

Kirstine Fleng Steffensen
Stud.Med.Vet., Københavns Universitet

Natur og teknologi Madkundskab Sundhedsvejleder Matematik Idræt.
Klaus Nielsen
Folkeskolelærer, Fryndesholm Skolen

Jeg har PhD i fysik fra AU (hovedfag fysik, sidefag matematik), hvor jeg har arbejdet med vekselvirkning mellem proteiner og overflader, overfladestrukturer mm. Jeg har dernæst, som post doc, arbejdet med AFM på DNA molekyler og statistisk mekanik af DNA. De seneste 6½ år har jeg arbejdet som konsulent på Teknologisk Institut’s Tribologicenter, hvor jeg arbejder med udvikling af nye overfladebelægninger til elektriske kontakter,  dekorative formål, medicinske anvendelser mm. Mine primære opgaver er i forskning og udvikling af belægninger, hvilket involverer både overflade- og plasmafysik, men da vores projekter altid involverer industripartnere ligger innovation, opfindelser mv selvsagt tæt på også.
Kristian Rechendorff
Udviklingsingeniør, Teknologisk Institut

Jeg arbejder indenfor innovation og design i produktudvikling. Jeg yder konsulentbistand til udvikling af nye produkter, udvikling af innovationsprocesser og forretningskoncepter, samt træning indenfor ovenstående. Mit primære fokus er udvikling af robuste produkter og produktporteføljer. Jeg har i en række år arbejdet indenfor mediko-branchen, i krydsfeltet mellem mennesker, medicin og teknologi. Jeg har en passion for idégenerering og visuel formidling af ny teknologi.
Kristoffer Aagaard Nolting
Seniorkonsulent, Valcon Design A/S

Uddannet M.Sc. i mekatronik fra Syddansk Universitet, efterfulgt af PhD i anvendt matematisk modellering. Til daglig underviser jeg på Ingeniøruddannelsen i fagområderne mekanik, elektromekanik og reguleringsteknik. Mine forskningsområder omfatter modellering af bølgeudbredelse både i klassiske og kvantesystemer.
Lars Duggen
Adjunkt, ph.d., Mads Clausen Institut, Syddansk Universitet

I dag sidder jeg med 3-8 projekter af varierende størrelse med levering direkte til slutkunder. Som regel biblioteker i Europa. De største projekter er levering af bogsorteringsmaskiner og indleveringsautomater. Tidligere erfaring som SW udvikler, og SW projektledelse i mobilindustrien. Og har undervist i to omgange i matematik og informationsteknologi på STX i tilsammen 11 år. Tidl. tilsynsførende ved pædagogikum uddannelsen.
Lars Gaub
Projektleder, Lyngsoe Systems

 

Udviklingskonsulent i ASTRA. Læreruddannet med linjefag i biologi og matematik. PD i naturfag og Cand.pæd. i biologi. Har undervist i naturfagene og matematik i grundskolen i mange år. Har siddet 15 år i Biologforbundets bestyrelse. Naturfagskonsulent gennem de sidste 10 år, og laver bl.a. faglige og almendidaktiske kurser, herunder innovation. Har været projektleder på naturvidenskabsfestivalen og First Lego League. Dommer i Unge Forskere og First Lego League.

Lars V. Jensen
Udviklingskonsulent, Astra

Biologilærer Uddannet fra AU i 2015 med speciale i mikrobiologi og astrobiologi. Underviser til dagligt på Aalborghus Gymnasium.
Lasse Rise Jensen
Cand. Scient. Bio, Adjunk Aalborghus Gymnasium

Jeg er tidligere vinder af Unge Forskere og nu studerer jeg Molekylær Medicin på Aarhus Universitet. Derfor er mine primære kompetencer biokemi, cellebiologi m.v.
Lasse Voss
Bachelor-studerende i Molekylær medicin

Læreruddannet fra Nr. Nissum sem, 1993. Undervist i overbygningen i matematik og fysik/kemi siden. Lærer på Science Camp Randers, deltaget i mange kurser. Er fagpilot i matematik hos Randers Kommune.

Lene Sørensen
Lærer Langå Skole

Jeg har siden 2009 undervist i biologi, bioteknologi og kemi på Gefion Gymnasium. Derudover arbejder jeg med brobygning og talentudvikling på Gefion. Jeg har en ph.d og postdoc. fra KU i molekylær- og cellebiologi, og har derigennem stor erfaring med laboratoriearbejde, forsøgsdesign og præsentation og formidling af videnskabeligt arbejde. Jeg elsker at støtte og inspirere mine elever til at udfolde deres talent indenfor mine fag.
Linda Schneider
Gymnasielærer, Lektor, Gefion Gymnasium

Line Stald
Museumsinspektør, Steno museet

Jeg arbejder som adjunkt på professionshøjskolen Metropo, hvor jeg underviser i natur/teknik. Jeg er tidligere folkeskolelærer hvor jeg underviste i alle de naturvidenskabelige fag. Jeg har deltaget i en del projekter om innovation, tværfaglighed, IBSE, skole/virksomhedssamarbejde m.v. I min fritid skriver jeg lærebøger til natur/teknik.

Lisbeth Vive
Adjunkt i natur/teknologi, Professionshøjskolen Metropol

Jeg er 44 år, og har været lærer siden 1995. De sidste 14 år på Løvvangskolen i Nørresundby, hvor jeg underviser i overbygningen i fagene matematik og fysik/kemi

Lise Qvist
Lærer Løvvangskolen

Min baggrund er en M. Sc. i Energi i Byggeri. Jeg har siden 1992 kørt en lang række af danske og internationale energibesparelser projekter (særligt relateret til bygninger, bæredygtige energisystemer og cleantech teknologier som sådan). Min rolle i disse energi / cleantech-projekter har været både som projektleder og specialist. Jeg har desuden været involveret i mange projektansøgninger, både nationalt og internationalt.

Lotte Gramkow
Senior Project Manager, Clean Cluster

Underviser i Biologi, Geografi og Fysik/Kemi. Uddannet Naturfagsvejleder (PD). Er med i udvikling af opgaver til naturfagsmaraton. Er beskikket censor i fysik/kemi.
Lotte Thorup
Lærer, Mølleskolen i Ry

Jeg underviser på gymnasieniveau.

Louise Sperling
Cand. Scient, Studielektor DTU Adgangskursus

Jeg er ansvarlig for udviklingen af faldskærmssystemet til den bemandede rumkapsel hos Copenhagen Suborbitals. Dvs, design, produktion, test og implementering af de faldskærme der skal bruges på en rumkapsel ved en bemandet tur ud i rummet og sikkert tilbage igen. Jeg har læst fysik/astronomi i tre år på Niels Bohr Instituttet, er uddannet HD i afsætning fra CBS, og arbejder normalt med pricing og andet afsætningsrelateret analysearbejde.
Mads Stenfatt
Parachute Lead, Copenhagen Suborbitals

Astrofysiker fra Niels Bohr Instituttet i 2011. Indehaver af formidlingsfirmaet Astronomicca og arbejder til daglig på Syddansk Universitet på projektet Kvantebanditter.
Majken Brahe Ellegaard Christensen
Astrofysiker og formidler, Syddansk Universitet

Jeg arbejder med udvikling af blod analyser, databehandling, immunanalyser, massespektrometri, proteinkemi, bioinformatik.

Malene Jørgensen
Seniorforsker, Aalborg Universitetshospital

Jeg er på nuværende tidspunkt PhD studerende på Aarhus Universitet ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik. I mit PhD-studie arbejder jeg med celler i kultur samt genetisk modificerede organismer, inklusiv mus og zebrafisk. Jeg er særligt specialiseret indenfor cellesignaleringssystemer og deres betydning for mennesket i sundhed og sygdom.

Malene Runge Jepsen
PhD studerende, Aarhus Universitet

Jeg underviser elever fra 7.- til 9.årgang i biologi, geografi og fysik/kemi. Jeg fungerer som vejleder, og fagudvalgsformand for naturfagene på min skole. I en årrække har jeg arbejdet som kemotekniker i forskellige produktionsvirksomheder.
Manfred Buss
Folkeskolelærer, Nordals skolen

Jeg har ekspertviden indenfor matematik, fysik, astronomi, kemi, opfindelser, teknologi, innovation samt miljø og sundhed.

Mari-Ann Skovlund Jensen
Pædagogisk Konsulent UC Sjælland

Jeg underviser i fagene matematik, fysik/kemi, biologi og idræt grundskolen. Med en baggrund som molekylærbiolog og foredragsholder har jeg bevæget mig inden mange forskellige naturvidenskabelige discipliner med fokus på formidling og fagdidaktik. Jeg har tidligere udviklet undervisningsforløb til det uformelle læringsmiljø, og har bl.a. været involveret i projektet Rumrejsen 2015 under ansættelse ved Science Museerne Aarhus.
Maria Rytter
Cand. scient i molekylærbiologi, Lærer, Svenstrup Friskole

Jeg er MSc i biologi og PhD i naturfagsdidaktik. Jeg forsker i naturfagsdidaktik, herunder biologi, på forskellige niveauer og i forskellige kontekster. Jeg underviser i biologi- og naturfagsdidaktik på bachelor, kandidat, og ph.d. niveau, og vejleder desuden adskillige projekter indenfor emnet. Jeg har ti års erfaring i narturfagsformidling i zoo, på to akvarier, og på to museer.
Marianne Achiam
Ph.d., KU, Institut for Naturfagenes didaktik

Jeg har arbejdet med formidling og undervisning i naturvidenskab og særligt biologi i eksterne læringsmiljøer. Biologiskfagligt har jeg særligt arbejdet med hajers elektroreception.

Marianne Juhl
Udstillingsmedarbejder, Den Blå Planet

Jeg har en kandidatgrad i Fysik fra Aarhus Universitet, med sidefag i astronomi og skrev speciale om integration af vind- og solenergi i det amerikanske elnet. Jeg arbejder som teknisk sagsbehandler, dvs. jeg vurderer patentansøgninger, indenfor områder som kerne-, atom-, astrofysik samt vindenergi og dataopsamling. Herved har jeg stor indsigt i teknologiske opfindelser af varierende karakter. Martin Arpe Hansen Associate Examiner, Patent- og Varemærkestyrelsen.
Martin Arpe Hansen
Associate examiner, Patent- og Varemærkestyrelsen

Jeg er seniorforsker ved DTU, hvor jeg forsker og underviser i klimamodeller og deres anvendelse og mere generelt i matematisk-geofysiske metoder. Jeg har min daglige gang i en tværfaglig forskningsgruppe, hvor vi arbejder både nationalt og globalt med problemstillinger og innovation relateret til klima, vand, energi, sundhed, økonomi og bæredygtig udvikling. Jeg er oprindelig uddannet som cand.scient. i eksperimentel kernefysik og datalogi og har en ph.d. i matematisk modellering.
Martin Drews
Seniorforsker DTU

Underviser i fysik, kemi, biologi, geografi samt natur og teknologi. Stor interesse indenfor alt videnskabelig (fx astronomi)
Martin Kleis
Lærer, Karensmindeskolen

Jeg har i mange år undervist i naturfagene biologi og geografi samt matematik på alle klassetrin på Karensmindeskolen, og jeg er her og nu med-forfatter på GO Forlagets Xplore-serie, der er et lærerbogs-system, der dækker hele naturfags-undervisningen i folkeskolen fra 1. til 9. kl.
Martin Sloth Andersen
Lærer, Karensmindeskolen Støvring

Jeg underviser lærerstuderende i matematik og fysik/kemi på Den frie Lærerskole, som primært uddanner lærere til de frie skoler og efterskoler. Jeg har undervist mange år i folkeskolen og går meget op i at undervisningen bliver undersøgelsesorienteret og at eleverne er så aktive som muligt. Jeg kan godt lide at sætte emner og ideer ind i nye sammenhænge og tænke nye tanker.

Martin Søgaard
Seminarielærer, Den frie Lærerskole

Jeg har været folkeskolelærer i 17 år, hvor jeg hovedsageligt underviste i Matematik, sejlads, og friluftsfag. For nyligt har jeg dog engageret mig fuld tid som matematik og it konsulent på Center for undervisningsmidler, UCC. På CFU er mit store fokus i øjeblikket vores Future Classroom Lab som vi arbejder med teknologiunderstøttede læringszoner og heriblandt en slags makerspace. Jeg har linjefag i matematik, fysik/kemi og billedkunst. I min fritid sejler jeg. Jeg er medlem af det danske GeoGebra institut. Derudover er jeg redaktør for tidskriftet MATEMATIK. Jeg har jeg meget fokus på hvordan teknologi kan kvalificerer undervisningen, elsker selv it, teknologi og dimser.
Martin Thun Klausen
Matematik & it konsulent, Future Classroom Lab, CFU/UCC

Jeg er lektor i mikrobiologi ved Københavns Universitet. Jeg arbejder til daglig med forskning, med primært fokus på bakteriers samspil med hinanden, og undervisning af biologistuderende.  

Mette Burmølle
Associate Professor, epartment of Biology, Section of Microbiology, Københavns Universitet

Jeg er uddannet folkeskolelærer fra 1983. Jeg har undervist i matematik og naturfag på alle klassetrin. I de sidste 10 år har jeg kun undervist udskolingen i matematik, biologi og geografi. Jeg er godkendt talentvejleder fra Sciencetalenter og har været tovholder på Hvidovre kommunes Sciencetalenthold i 5 år. Jeg har været beskikket censor i matematik i 9 år og har siden 2010 lavet skole/virksomheds samarbejde med bl.a. Chr.Hansen, Dong og Biofos. Jeg har været med i inGenious- the European Schoolnet i 3 år og jeg har 3 modulbeviser fra Den pædagogiske diplomuddannelse fra UCC: Pædagogisk udviklingsarbejde, Didaktik og lærerprocessor og Konsulentarbejdets metoder
Mette Lundesteen
Folkeskolelærer, talentvejleder, beskikket censor i matematik - Langhøjsskolen

Bred interesse for naturvidenskab og kroppens biologi Fagdyrlæge i sygdomme vedr. heste Int. certificeret Kiropraktor (dyr) Medlem af forskningsgrupper omkring ortopædi og biomekanik (heste) Medlem af den europæiske bestyrelse for hestedyrlæger Udpeget syn og skønsmand samt fagdommer ved byretten Månedlige udgivelser af artikler i hestemagasin.
Mette Uldahl
Praktiserende dyrlæge, Vejle Hestepraksis

Jeg underviser i udskolingen i matematik og fysik/kemi, jeg er desuden matematik- og naturfagsvejleder.

Mette Østergaard
Lærer, Nordstjerneskolen

Humanbiolog, som forsker indenfor immunologi
Mia Henriksen
Cand.scient. humanbiologi, PhD-studerende, Københavns Universitet, Gentofte Hospital

Jeg er uddannet som kemiker på Københavns Universitet og har været direktør for 2 virksomhedder inden for miljøforskning og udvikling. Jeg er specialist inden for kemi, teknologi, innovation og produktudvikling og arbejder til dagligt som direktør hos ILT-konsulenterne.

Michael Boss
Direktør, ILT-konsulenterne

Jeg er Cand.Scient. fra Århus Universitet i fysik og astronomi. Til daglig underviser jeg på Alssundgymnasiet Sønderborg i astronomi, fysik og matematik.
Michael Lentfer Jensen
Lektor, Alssundgymnasiet

Mellemtrins- og udskolingslærer i 20 år. Projektmedarbejder på flere større naturfaglige projekter. Medarbejder i House of Science, naturfagslærer netværk, Sønderborg Kommmune. Formidler i kultur og naturfaglige forløb i 15 år.
Michael Stender
Lærer, formidler og læringskonsulent, Sønderborg Kommune

Lærer udskolingen MAT og F/K Har været med som dommer en gang før.
Michael Suhr
Lærer, Katrinedal skole

Jeg har som Phd-studerende og postdoc forsket indenfor ion-biologi og kræft med bred viden indenfor dyrefysiology og molekylærbiologi . Siden har jeg arbejdet med understøttelse af forskere: 1 - kvalitetssikring af forsøgsdyrsavl - genotypning/mikrobiel status. 2 - bioinformatik / videnskabelig software til håndtering af store datamængder fra NextGen Sekventering. Nøgleorde er genomer, gener, kloning, generel molekylærbiologi.
Michel Seidelin
Chief Commercial Officer, Biomatters

I det daglige beskæftiger jeg mig med forskning og undervisning på universitetsniveau i organisk kemi i bred forstand, men specielt syntese, hvor fokus er udvikling af nye kemiske metoder til fremstilling af især lægemiddelrelevante stoffer. Omsætning af grundforskningsresultaterne perspektiveres ved inddragelse af molekylstrukturberegninger og måling af biologisk aktivitet. De anvendelsesmæssige aspekter belyses ved deltagelse af en bred vifte af tværfaglige samarbejdsprojekter med partnere fra medicinalvirksomheder, sygehuse og energiforskningsenheder. I dette forløb benyttes forskellige spektroskopiske metoder, der har været genstand for selvstændige udviklinger. Jeg har været ansat et år på forskningsafdelingen i et medicinalfirma. Jeg har erfaring med bedømmelse af forskningsansøgninger og har været konsulent for flere udenlandske forskningsråd. Jeg har optrådt som teknisk ekspert ved patentretssager og har derved fået et indblik i innovation og opfindelsespraksis. Som kursusleder og som omrejsende foredragsholder har jeg opbygget et godt både nationalt og internationalt kontaktnet. Med to medforfattere har jeg udgivet en bog om organisk kemisk syntese, der henvender sig fra begyndere til erfarne læsere. Jeg har modtaget Carlsbergs forskerpris, de studerendes undervisningspris og universitetets formidlingspris.
Mikael Begtrup
Professor Emeritus, Institut for Lægemiddelforskning og Farmakologi - Københavns Universitet

Morten Arendt Rasmussen
Københavns Universitet

Jeg er uddannet folkeskolelærer i Biologi, matematik og Fysik/kemi. Jeg har i mange år arbejdet med innovation og IT-løsninger. Yderligere har jeg i flere omgange været chef for private virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen. I det daglige arbejder jeg med undervisning i naturfagene og er sciencekoordinator for Sorø Kommune. Her er mine opgaver bl. a. at lave projekter på skolerne og være leder af "Danmarks sejeste videnskabskonkurrence" First Lego League i Sorø.
Morten Holm Svensson
Sciencekoordinator, Sorø

Arbejder aktuelt som skolarstipendiat på Rigshospitalets Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling på et projekt om mundhulekræft, som har til formål at finde nye diagnostiske redskaber til at kunne tilbyde en mere patientspecifik behandling af kræften. 

Nicklas Juel Pedersen
Rigshospitalet, læge- og forskningsstuderende

Genetik, biologi, statistik, landbrug, husdyr, rådgivning, ledelse, IT og organisation.

Niels Bo Christensen
Regnskabschef, Naturvidenskabernes Hus, Cand. agro. og HD i offentlig virksomhed.

Jeg arbejder med sensorudvikling og anvendelse i vand - både regn-, spildevand og rent vand og en smule marint. Derudover er det meget dataopsamling og håndtering, samt programmering af små-programmer.

Niels Henrik Eisum
Rersearcher, DHI

Eksperimentel atomfysik og laserfysik.
Niels O. Andersen
Dr. scient., Professor, Niels Bohr Institutet

Jeg er fortrolig med den naturvidenskabelig metode, og jeg er en erfaren underviser i natur/teknik.
Med en master i public governance, har jeg særligt fokus på evt. samfundsfaglige eller antropologiske vinkler i projekterne.

Nils Nørbo
Skoleleder, Tjørnegårdskolen

Optaget af anvendelse af naturvidenskab til løsning af problemstillinger. Involveret i Uddannelse for bæredygtig udvikling, klimaudfordringer, læring generelt.
Ole Kronwald
MA læreprocesser, Astra, Regional konsulent, Nordjylland

Ole Thomasen
Patrik Gustavsson har arbejdet med innovation og forandringsledelse i mere end 15 år. Patrik har specialiseret sig i at hjælpe ledere og organisationer at realisere ambitiøse visioner og komplekse projekter. Patrik har bl.a. arbejdet som innovationscoach og forandringsagent i centraladministrationen (Finansministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet), som projektledere og udviklingskonsulent i design- og arkitektbranchen (e-types og Signal Arkitekter) og har været medstiftere af en række private virksomheder, alle med speciale inden for innovation og udvikling. I dag er Patrik ansvarlig for realiseringen af Københavns nye rekreative anlæg ved energianlægget Amager Bakke. Anlægget vil bl.a. rumme Danmarks største skibakke, verdens højeste klatrevæg, et grønt lege- og løbelandskab samt publikumsfaciliteter med cafe og en udkigsplatform. Han har en Executive MBA fra AVT Business School i København og har læst ved Kaospiloterne i Aarhus.
Patrik Gustavsson
Direktør, Fonden Amager Bakke

Jeg er uddannet civilingeniør. Har arbejdet i industrien i 4 år i 2 forskellige firmaer. Været studielektor ved Gentofte gym og Hf. Undervist og været censor ved HCØ, Ruc og DTU. Underviser i kemi i dette semester. Jeg føler mig all-round orienteret i naturvidenskab. Sidder i bedømmelses udvalget for H.C.Ørsted medaljen. Er revisor for Kvant og SNU. Sidder i en bankbestyrelse som menigt medlem efter 10 år som formand. Driver min gård ved Frederikssund med korn og 12 opstaldede heste. Var med til at starte Unge Forskere for 26 år siden, og har hvert år været med som dommer og ved udvælgelse af finaledeltagere.Var leder af kemiholdene til de internationale kemiolympiader i 13 år.
Per Dal Jensen
Studielektor, Gentofte HF

Per Hessellund Lauritsen
Forskningschef, Siemens Wind Power A/S, Cand Polyt Maskiningeniør

Arbejder med Innovation og Produktudvikling primært inden for IT. Har været med i flere startups.
Per Jessen Schmidt
Stifter, Perisme

Jeg arbejder med standardisering af en lang række tekniske områder specielt inden for byggebranchen. Jeg har i 23 arbejdet med formidling af naturvidenskab og teknik ret bredt.
Per Velk
Senior konsulent, Dansk Standard

Har over 25 års erfaring i molekylærbiologisk forskning og innovation i offentligt og privat regi. Medstifter, ejer og forskningschef i biotekfirmaet Tailorzyme og seniorforsker ved Kemiteknik på DTU.
Peter Busk
Senior Scientist, Technical University of Denmark

Jeg er havbiolog samt selvstændig konsulent med erfaring inden for undervisning, teknologi og EU.

Peter Eduard
Uddannelseskonsulent, Eduard.dk

Arbejder med naturfagsdidaktik, produktioner af undervisningsmidler til grundskole og læreruddannelse
Peter Norild
cand. scient., fhv. rektor

Underviser i gymnasiet med 21 års erfaring. Arbejdet som talentkoordinator de sidste 5 år. Stort netværk med hhv. universiteter, virksomheder og forskellige organisationer.
Peter Sjøholm
Gymnasielærer, Borupgaard Gymnasium

 Jeg beskæftiger mig med produktion, teknologi, udvikling

Poul Erik Verner
Ingeniør

Jeg er uddannet folkeskolelærer med linjefag i fysik/kemi. Jeg har et et længerevarende kursus i biologi. Jeg har flere år undervisningserfaring i natur/teknologi ligesom jeg har haft valghold i elektronik og innovation. Jeg har været med til at udvikle den naturfaglige kultur i en kommune. Pt. er jeg ansat som skoleleder, men har altid haft dette område som interessefelt. Vores skole arbejder med Grøn Flag grønt skole.
René Neve Henriksen
Skoleleder, Svenstrup Skole

Jeg er uddannet geolog og har undervist på gymnasier i både Danmark og Grønland de seneste 6 år. Derudover har jeg været involveret i en naturvidenskabelig sommerskole hvor elever fra Danmark, USA og Grønland samarbejder om forskningsprojekter med fokus på Arktis og klimaforandringerne.
Rikke Jørgensen
Lektor, Vestegnen HF

Sara Mac Dalland
Sankt Annæ Gymnasium

Jeg har gennem de sidste 19 år arbejdet med spildevandsplanlægning, forskellige opgaver indenfor spildevand, alle typer af opgaver indenfor jordforurening, olietanke, jordvarme, klimatilpasning og screeninger af planer og programmer mm. Endvidere har jeg beskæftiget mig med landbrug, grundvand/drikkevandsforsyning, affald, tilsyn med virksomheder, støj og meget mere. Privat interesserer jeg mig for udvikling, opfindelser og iværksætteri og arbejder selv med flere små projekter.

Sarah Maria Grønbæk
Bygningsingeniør, Sønderborg Kommune

Jeg er naturfagslærer og talentambassadør. Jeg har ekspertkendskab til matematik, fysik, kemi, biologi og geografi.

Signe Amnitzbøll Suhr
Diplom udd. Naturfagsdidaktik/ folkeskolelærer, Talentambasadør, Science Talenter

Jeg er ansat som lektor på Kemisk Institut på Københavns Universitet. Mit forskningsområde er beregningskemi på atmosfærekemiske problemstillinger, hvor mit fokus er at finde nye reaktionsmekanisme som kan forklare hvordan aerosoler dannes i atmosfæren. Jeg har bidraget til at forklare hvordan en forbindelse med kun kul og ilt (f.eks Alpha-pinene) kan bliver oxideret til forbindelse der indeholder 7-8 ilt atomer. Jeg er desuden også studieleder på både bachelor og kandidatuddannelsen i kemi. Jeg underviser i anvendt matematik for kemikere og i kemisk reaktionskinetik på bacheloruddannelse.   
Solvejg Jørgensen
Lektor KU, Kemisk Institut, Københavns Universitet

Jeg forsker i datalogi, billedanalyse og maskinlæring på Datalogisk Institut, KU. I forskningsfeltet 'computational anatomy' bruges medicinske scanningsteknologier som MR og CT, moderne computerbaseret billedbehandling, samt datalogiske, matematiske og statistiske metoder til at analysere anatomiske ændringer ved sygdomme som Alzheimer's sygdom, skizofreni, slidgigt og rygerlunger. Fra scanninger kan vi derved få indsigt i sygdomsudvikling og stille tidlig diagnose og prognose.
Stefan Sommer
Assistant Professor in Image Analysis, DIKU

Jeg arbejder med plantegenetik og molekylærbiologi.
Stig Uggerhøj Andersen
Adjunkt, Århus Universitet

Jeg er professor i statistik og stokastiske modeller i biologi på Københavns Universitet. Jeg arbejder med matematiske modeller af fysiologiske systemer, og beskæftiger mig især med dynamikken i neuroner og hvordan nervesystemet fungerer. Jeg samarbejder med forskere fra andre forskningsfelter, såsom læger, biologer, fysikere og psykologer. Det varierer fra at hjælpe med de statistiske dataanalyser til et mere gennemgribende samarbejde omkring model- og metodeudvikling. De statistiske metoder er relevante for alle videnskaber, der bygger på dataindsamling. 

Susanne Ditlevsen
Professor, Københavns Universitet

Jeg er PhD i uorganisk kemi og forsker og underviser indenfor spektroskopi, katalyse og bæredygtig kemi på DTU. Jeg har været både deltager og mentor for Danmark ved den internationale kemiolympiade.
Susanne Mossin
Lektor, DTU

Erfaring med undervisning i biologi og kemi og talentudvikling
Susanne Munk Nielsen
Cand. scient i biologi og kemi, Uddannelsesleder Aalborghus Gymnasium (pt. orlov)

Søren Christian Sørensen

Jeg underviser i stx, primært i kemi, men har også undervist mange år i geografi. Jeg er forfatter til en række lærerbøger til gymnasial undervisning i kemi. Jeg er med i ledelsen af Mariagerfjord gymnasium med titel af vicerektor.

Søren Munthe
Lektor og Vicerektor Mariagerfjord Gymnasium

Underviser til dagligt i fysik og matematik på Hasseris Gymnasium.
Thomas Brun Kristensen
Lektor, Hasseris Gymnasium

Forskningsområder: Kvantitativ epidemiologi, risikoanalyse, zoonoser og fødevarebårne sygdomme. Undervisningsområder: Risikoanalyse og epidemiologi, herunder udbrudsefterspring. Opgaver og erfaring: Forsknings- og projektledelse, supervision af kandidat og PhD studerende, undervisning, rådgivning af fødevaremyndigheder og internationale organisationer e.g. World Health Organisation og European Food Safety Authority.
Tine Hald
Professor, Danmarks Tekniske Universitet

Jeg arbejder til dagligt på Trekronerskolen i Roskilde. Mestendels i udskolingen, men også med afstikkere til mellemtrin og indskoling. Jeg har været naturfagsvejleder. Det er desværre sparet væk. Men har en mindre timepulje til at varetage noget lignende. 

I nuværende niende klasse underviser jeg i matematik, fysik/kemi og geografi, samt idræt.
Tommy M. Rasmussen
Naturfagslærer, Trekronerskolen

I mit daglige virke beskæftiger jeg mig med en bred vifte af faglige retninger som repræsenterer studier og forskningsmiljø på SCIENCE, Københavns Universitet. Det er primært biologi, kemi og de anvendte fagområder der ligger sig op ad disse områder. Altså hele det biovidenskabelige område. 

Torben Ingerslev Roug
Cand. scient., biologi, Leder af Skoletjenesten SCIENCE og SUND, KU

Jeg er Post doc på Institut for Plante og miljøvidenskab på Københavns universitet. Her forsker jeg i hvordan planters immunforsvar fungerer. Før det var jeg Ph.d. studerende på The Sainsbury Laboratory i England.
Torsten Schultz-Larsen
Post doctoral reasearcher, Københavns Universitet

Jeg har en Ph.d. i biologi og en kandidatgrad i biokemi og molekylærbiologi. Jeg har i min uddannelse og forskning kombineret molekylærbiologiske metoder til at undersøge bakteriers roller i økosystemer. Jeg arbejder i dag som biolog for Sønderborg Kommune, hvor jeg arbejder med bl.a. mikrobiologiske forureninger af drikkevand og badevand. Jeg arbejder derudover med tilladelser og regulering af spildevand i alle former og afskygninger, specielt spildevand fra store virksomheder eller institutioner. Jeg har ekspertviden indenfor bl.a. mikrobiologi, molekylærbiologi, biologi, biokemi, medicin og sundhed, miljø og bæredygtighed, nanoteknologi.
Trine Gregersen
Biolog, Ph.D Sønderborg Kommune

Jeg arbejder til dagligt med partikelfysik og statistik, men kender generelt til andre områder af naturvidenskab.
Troels C. Petersen
Forskningslektor, Niels Bohr Instituttet

Jeg er uddannet folkeskolelærer i 2009 fra Haslev seminarium, med linjefagene Matematik, Natur/Teknik og Fysik/Kemi. Jeg har arbejdet på en folkeskole i Næstved siden 2008 hvor jeg har undervist Matematik og Fysik/Kemi i udskolingen. Jeg har været med til at udvikle skolens valgfag og linjefag i Science. I 2015 har jeg taget Talentvejlederuddannelsen hos ScienceTalenter i Sorø.
Tue Ødegaard
Lærer, Sjølundsskolen

Jeg beskæftiger mig med alle aspekter af faget matematik, også anvendelser af matematik  i andre områder. Derfor er jeg rimelig klædt på til diskussion og bedømmelse af næsten alle områder nævnt på listen.

Vagn Lundsgaard Hansen
Professor, DTU

Uddannet civilingeniør indenfor kemi/mikrobiologi/bioteknologi, 5 års forskererfaring fra AKI/KU (Na,K-pumpen), 19 års undervisningserfaring i gymnasiet : Kemi, Fysik, Bioteknologi, 4 år som regionalleder i Kemilærerforeningen, 3 år som bestyrelsesmedlem i Kemilærerforeningen, redaktionsposter i "Lægemiddelforskning" og LMFK-bladet. Arbejder i øjeblikket med innovation indenfor gymnasiets fag.
Vibeke Richter Foersom
Lektor, Nærum Gymnasium