Den gode projektbeskrivelse

Få tips og tricks til den gode projektbeskrivelse

Den vigtigste funktion for din projektbeskrivelse er kort og præcist at beskrive, hvad din problemstilling er, hvordan du er gået til problemet, og hvordan det er blevet løst. Du har kun 2 A4-sider til at beskrive hele projektet.
Generelt skal du kunne skabe en rød tråd via din rapport, projektbeskrivelse, poster og præsentation. Det kan godt være svært, men hvis du holder dig til denne disposition, er du ikke helt galt på den. God fornøjelse.

1. Introduktion
Introduktionen skal beskrive en kort baggrund for projektets berettigelse – hvad er det generelle problem. I denne fase bør der ikke være løsningsforslag, metoder eller resultater. Populært sagt skal man kunne læse Introduktion, problemformulering, diskussion og konklusion for sig selv og stadig forstå projektet. Afslut gerne med en problemstilling for at skabe en naturlig rød tråd videre til problemformuleringen.

2. Problemformuleringen eller målet med projektet
På engelsk bliver dette punkt kaldt ”Aim”, altså mål. Det er i bund og grund en kort og præcis problemformulering.

3. Baggrund
Dette afsnit bruges ikke af alle forskere, men det primære formål med afsnittet er at beskrive den teoretiske baggrund for projektet. Det kan være nylig publiceret viden inden for rammerne af dit projekt, som du har gjort særlig brug af, eller anden viden, som er afgørende for dit projekt.
NB: afsnittet skal ikke bruges som teoriafsnittet i en gymnasierapport. Kun den allervigtigste teori skal bringes frem her. En tommelfingerregel kan være kun at nævne det, som ikke er alment kendt inden for dit felt.

4. Hypotese
Evaluér hvilke mulige løsninger, der kan findes inden for dit problemfelt og gæt på, hvilke resultater du vil komme til at se.
 
5. Materialer og metoder
Afhængigt af typen af projekt bliver dette punkt blot kaldt ”metode” eller deles op i to forskellige punkter med ”materialer” som første punkt og ”metoder” som andet punkt. Sidstnævnte gælder særligt de teknologiske projekter.
 
6. Resultater
Dette vigtige punkt i projektbeskrivelsen er oftest et af de sværeste, for her gælder det især om at kunne begrænse sig, da det oftest er et af de punkter, som fylder mest i projektbeskrivelsen. Sørg for kun at præsentere de vigtigste resultater og saml gerne flere resultater i et diagram eller skema. At kunne gøre det let forståeligt er afgørende.
De resultater, der ikke bliver nævnt i projektbeskrivelsen, vil juryen kunne læse i din rapport, hvis de undrer sig eller er interesserede.
 
7. Diskussion og konklusion
Som i din rapport skal der her diskuteres og konkluderes på dine resultater. For at gøre det lettere for dig/jer at begrænse sig, kan det være en fordel både for dig og læseren at opstille, især din konklusion, i punktform.
Du kan evt. præsentere din diskussion i forbindelse med resultaterne. Vælg den model du synes giver det bedste overblik.

8. Referencer
Noget juryen lægger meget vægt på er, at man husker at kreditere de forfattere og forskere, man har brugt i forbindelse med sit projekt. Det kan godt være svært at finde ud af, hvor mange referencer, man skal tage med på sin poster, men som hovedregel skal du kun bruge referencer på de ting, der inden for dit felt ikke er alment kendt.
Det helt store problem i både rapporter, projektbeskrivelser og postere er opskrivningen af referencer, og der er meget delte meninger om, hvordan de skal sættes op. Det bedste råd, vi kan give jer, er at bruge samme metode, som i jeres hovedreferencer - altså de vigtigste artikler.