Den åbne skole: inspiration til spændende gæster

Inviter spændende gæster og inspirer dine elever. Vi har lavet en liste over steder, hvor du kan kontakte eller booke en foredragsholder.

Nogle gange kan det være en fordel at få en forsker eller ansat i industrien ud på skolen for at holde et oplæg eller foredrag om det, vedkommende arbejder med. Et sådan oplæg kan bruges til inspiration af både elever og lærere. 

Find en forsker

Universiteterne er fulde af forskere, der er eksperter på hvert deres område, så inden du kontakter den første og den bedste forsker, er det vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i, hvilket område du ønsker at høre om, så det er let for universitetet at finde ud af, hvem der kan hjælpe dig - eller de kan komme med forslag til, hvor du ellers vil kunne få hjælp.

Der er en række forskellige tilgange til at komme i kontakt med forskerne på universiteterne:

Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Du kan kontakte DTU Explore, der kan hjælpe dig videre til den helt rigtige forsker pr. mail: kontakt@explore.dtu.dk (svarer i løbet af 1-2 dage) eller pr. telefon: 45257676.
Du er naturligvis også velkommen til at kontakte en forsker eller et institut direkte, hvis du ved, hvem du vil snakke med. Du finder DTUs telefonbog her.

Aarhus Universitet - AU
Besøg Aarhus Universitet med dine elever og oplev forskningsmiljøet på tæt hold gennem spændende undervisningsaktiviteter. Det er også muligt at komme i erhvervspraktik (for 9. eller 10. klasse) flere steder på det naturvidenskabelige og tekniske fakultet, Science and Technology.
Derudover er det muligt at kontakte en forsker og høre, om han/hun eller en af vedkommendes studerende har lyst til at komme ud på skolen og fortælle om sin forskning. AU har lavet en søgefunktion som hedder: Find en forsker. Her kan du finde en forsker inden for lige præcis det emne, du og din klasse er interesseret i.

Ved du allerede, hvem du skal have kontakt med, kan du finde deres telefonbog  her.

Syddansk Universitet - SDU
SDU har en indgang for dig, der søger kontakt til en specifik forsker eller vil kontakte et institut for at finde frem til den helt rigtige forsker.

Københavns Universitet - KU 
KU tilbyder en let indgangsvinkel til de 6 hovedområder der forskes i på KU og et søgefelt til at søge efter en specifik forsker.

Roskilde Universitet - RUC
På RUC’s hjemmeside kan du se en detaljeret oversigt over forskningsområder og på den måde let finde frem til den rette forsker inden for dit felt. Du kan også søge direkte efter en specifik forsker.

Aalborg Universitet - AAU
På AAU’s hjemmeside finder du alle universitetets forskningsområder. Det er nemt at klikke sig frem til den helt rigtige forsker.

Foredrag af studerende 
En anden mulighed er også at bruge studerende ved universiteterne til at holde oplæg eller foredrag. Det er ofte en fordel, når der er tale om grundskoler, da de studerende er lidt tættere på eleverne i alder og niveau, så de har nemmere ved at tilpasse deres oplæg, så alle kan forstå emnet.

En af mulighederne for at få en studerende ud eller besøge dem med dine elever er gennem Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), der har lokalforeninger på de fire største universiteter: UNF København, UNF Aarhus, UNF Odense og UNF Aalborg. Via deres hjemmeside www.unf.dk kan du finde information om de aktuelle tilbud der er i dit område.

Blandt de mange tilbud til grundskoler kan nævnes:

UNF København: Supplerende Naturvidenskab
Et undervisningsforløb rettet mod elever i 7.-10. klasse med fokus på naturvidenskabelige emner, der ikke altid er i fokus i folkeskolen.

UNF Aarhus: UNF rykker ud
En mulighed for at få en foredragsholder ud på din skole og holde et spændende oplæg om relevant og aktuel naturvidenskab!

UNF rykker ud er fortrinsvis henvendt til 8.-10. klasse med foredrag, der er lagt på et fagligt niveau som passer til udskolingen. Foredragsholderne er for det meste studerende fra landets universiteter, der samtidig er frivillige arrangører i UNF.

Naturvidenskabernes hus
Naturvidenskabernes Hus tilbyder mange undervisningstilbud til elever og lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelser samt enkelte offentlige arrangementer. Mange af vores undervisningsforløb udspringer af gennemførte projekter med skole-virksomhedssamarbejde eller skoleudvikling. De er enten gratis tilgængelige på internettet eller udviklet som en aktivitet i Naturvidenskabernes Hus. Læs mere om de mange tilbud her.

Novo Science Ambassadører
er et hold af unge talentfulde specialestuderende inden for naturvidenskabelige, farmaceutiske, medicinske og bioteknologiske uddannelser, der holder gratis naturvidenskabelige foredrag for elever i 8. - 10. klasse og gymnasiet.

Skoletjenester
Ud over disse muligheder for at få en forsker eller studerende på besøg har forskellige af landets kulturinstitutioner og virksomheder dedikerede skoletjenester, hvor man kan henvende sig, hvis man er interesseret i at få en oplægsholder ud på skolen, ønsker et undervisningsforløb eller hvis man gerne vil have sin klasse ind på besøg. Vi gør opmærksom på, at Unge Forskere ikke kan garantere at alle tilbud er gældende over alt i landet.

www.skoletjenesten.dk kan du se en stort udvalg af disse muligheder fordelt på niveau og område.

Derudover kan især nævnes:

Tycho Brahe Planetariet i København.
Planetariet arrangerer særlige foredrag for større eller mindre skolegrupper med en astrofysiker.
I vil kunne høre om et specielt emne inden for astronomi og stille spørgsmå.l På den måde kan I kombinere det med et undervisningsforløb, som I har haft hjemme på skolen.

Grundfos skoletjeneste har en flot hjemmeside, hvor eleverne kan udforske vandets historie. Her stilles også undervisningsmateriale til rådighed.

Science Museerne i Aarhus
Skoletjenesten ved Science Museerne vil gerne hjælpe jer med at gøre jeres besøg til en god og lærerig oplevelse. Vi tilbyder både formidlingstilbud med en formidler og gratis lån af materialekasser, som eleverne kan arbejde med på museerne. Vores formidlingstilbud er målrettet de forskellige klassetrin og foregår i Steno Museet, Væksthusene og Botanisk Have samt i Ole Rømer-Observatoriet

Biotech Academy tilbyder en række vejledninger til bioteknologiske grundskoleprojekter.

Danfoss Universe i Nordborg tilbyder undervisningsforløb og skolebesøg.

Haldor Topsøe tilbyder kurser og øvelsesvejledninger.
Hos Topsøe har du mulighed for at stifte bekendtskab med katalyse - hvordan spiller katalyse en rolle i hverdagen og i de energiteknologiske processer?

DHI er en uafhængig og international rådgivnings - og forskningsorganisation, der har til formål at fremme den teknologiske udvikling og kompetence inden for områderne vand, miljø og sundhed. DHI tilbyder undervisning om klimaændringer til grundskoler (begrænset antal). Undervisningen består blandt andet i at fortælle børnene om baggrunden for klimaændringer og give dem et nuanceret billede af klimaændringerne. Gå til siderne om Klimaændringer og Aqua Republica, og prøv at spille Aqua Republica her.

Teknologisk Institut
Teknologisk Institut tilbyder hjælp til skoleelever og studerende i forbindelse med innovationsprojekter. Dette tilbydes som en del af Opfinderrådgivningen, som tilbyder en række praksisforløb som bidrager til at udvikle elevernes praktiske færdiheder inden for innovation og opfinderi. Her kan du/I få sparring og dialog i forbindelse med dig/jeres projekt. Læs mere om tilbuddet her.

Plastindustrien tilbyder øvelsesvejledninger, virksomhedsbesøg og kurser.

Insero Academy tilbyder Mobillab og har fokus på hvordan nye teknologier kan bruges som undervisningsværktøjer.

Insero Science Academy Mobil Lab
Er et rullende laboratorium, som kører rundt mellem skoler i Horsens, Vejle og Hedensted. Klassens undervisning flytter herud, og elever og lærere prøver kræfter med spændende udfordringer inden for naturvidenskabelig undervisning eller innovation og iværksætteri på en ny og anderledes måde.

København ZOO skoletjeneste tilbyder eksperimenterende undervisning og oplevelser med levende dyr og effekter. Undervisningen understøtter de faglige mål for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelserne.

Aalborg ZOO skoletjeneste tilbyder 24 forskellige undervisningstemaer med udgangspunkt i Zoos levende dyr og effekter som f.eks. kranier og skind, hvilket leder til en spændende og anderledes undervisning.

Odense ZOO skoletjeneste har fokus på verdens dyr, årsplaner, regnskov, tværfaglighed, evolution og de fælles mål.

Den Blå Planet i København tilbyder både undervisningsforløb og besøg.