Unge Forskere i undervisningen

Få inspiration til et godt projekt af Unge Forskeres fem-trins raket. Nederst på siden kan du downloade en større version af raketten.DIN opgave som lærer er:

  • at hjælpe med idéudvikling
  • at opmuntre
  • at vejlede
  • at hjælpe med at finde materialer og information

MEN det er eleverne selv, der skal køre projektet. Du skal i processen træde lidt tilbage og fungere som vejleder.

Når eleverne er godt i gang, kan du vejlede mere systematisk i forhold til brug af den naturvidenskabelige metode og diskussion af fejlkilder - afhængig af klassetrin og niveau.